Stworzono w kreatorze www WebWave CMS

 

Gabinet Psychoterapii

i Rozwoju Osobistego

  Cała rodzina tworzy system, w którym poszczególni członkowie pozostają ze sobą we wzajemnych relacjach i wzajemnie na siebie oddziaływują – problemy jednego jednego z członków rodziny (dorosły czy dziecko) wpływają  na  cały  system rodzinny, ale  i  system  rodzinny   wpływa

na powstawanie trudności w funkcjonowaniu u poszczególnych osób.

 

 

  Kiedy członkowie rodziny mają poczucie, że konflikty zastępują życzliwą uważność na siebie to moment w którym cały system rodzinny potrzebuje wsparcia specjalisty, by poprawić wzajemną jakość relacji, zmienić sposób komunikowania  się  między  sobą, by  bycie  razem  było  satysfakcjonujące.

 

 Terapeuta zadając pytania stara się dotrzeć do źródeł nurtujących rodzinę problemów, stara się poznać perspektywę każdego z jej członków

i umożliwić przemodelowanie oraz jej poszerzenie w całym systemie.

Terapia rodzinna

Skontaktuj się: