Stworzono w kreatorze www WebWave CMS

 

Gabinet Psychoterapii

i Rozwoju Osobistego

Terapia indywidualna 

 

   Pierwsze spotkanie ma zawsze charakter konsultacyjny. Terapeuta wspólnie 

z pacjentem przyglądają się rodzajowi problemów, z którymi się on zgłasza, następnie ustalają formę dalszej współpracy optymalną dla rodzaju zgłaszanych trudności.

 

  Terapia indywidualna dotyczy głównie leczenia zaburzeń nerwicowych, depresji, zaburzeń emocjonalnych związanych z sytuacjami kryzysowymi. Czasem potrzebna  jest  także osobie,  która zasadniczo  funkcjonuje  satysfakcjonująco

w życiu, ale chciałaby „poprzyglądać się” sposobowi  wchodzenia  w  relacje

z innymi lub odkryć w sobie nieznany dotychczas potencjał. Terapia pozytywnie wpływa na nawiązywanie relacji z ludźmi i utrzymywanie ich, ale również

na lepsze funkcjonowanie w pracy zawodowej.

 

   Praca terapeutyczna skupiona jest wokół indywidualnej historii życia pacjenta, związków przeszłości z jego obecnym funkcjonowaniem. Jej celem jest poznanie siebie oraz zmiana funkcjonowania w obszarach powodujących cierpienie bądź dyskomfort. Pozwala na uzyskanie trwałego wglądu, zrozumienie świata swoich wewnętrznych przeżyć.

 

  Terapia jest zawsze szczególnym rodzajem spotkania, w którym poprzez kontakt z drugim człowiekiem możliwe jest czerpanie ze źródła jakim są własne zasoby, odnalezienie szacunku zrozumienia, miłości do siebie i innych ludzi.

 

  Czas trwania terapii jest sprawą indywidualną, praca kończy się w momencie,

gdy obie strony (terapeuta i pacjent) uznają, że założone na początku terapii cele zostały osiągnięte.

 

  Terapia indywidualna prowadzona przeze mnie jest w nurcie integratywnym, czerpię z różnych podejść wierząc, że każdy pacjent powinien mieć możliwość uczestniczenia w terapii „szytej na miarę” dostosowanej indywidualnie

do potrzeb, zgłaszanych problemów. Łączę w swojej pracy głównie podejście psychodynamiczne, systemowe oraz humanistyczno-egzystencjalne. Bliskie jest mi również korzystanie z metod i technik arteterapeutycznych.

Skontaktuj się: