Stworzono w kreatorze www WebWave CMS

 

Gabinet Psychoterapii

i Rozwoju Osobistego

Terapia par i małżeństw

Skontaktuj się:

   Bycie z drugą osobą to złożona relacja, w którą oprócz uczuć, wzajemnej fascynacji wnosimy  także  dotychczasowe  doświadczenia  zgromadzone  w  całym  swoim  życiu.

To także doświadczenia z naszego dzieciństwa, ważne dla nas wartości, sposoby radzenia sobie z trudnymi życiowymi sytuacjami. Zwykle na początku znajomości, związku różnice w podejściu do różnych spraw nie przeszkadzają nam, możliwe - mimo różnic - jest poczucia bycia w satysfakcjonującej relacji. Spotykające się dwa systemy (często od siebie bardzo odmienne), by stworzyć długofalowo zadowalający sposób funkcjonowania muszą wypracować swój własny model bycia razem. Czasem w którymś momencie zdarza się, że „bagaż doświadczeń” powoduje oddalanie się od siebie, bądź wchodzenie w coraz to nowe wzajemne konflikty.

  Często już sama rozmowa w obecności psychoterapeuty w atmosferze szacunku pomaga zdystansować się do swoich emocji i empatycznie wysłuchać partnera. Spotkanie takie daje możliwość rozumienia osoby będące w bliskiej relacji. zachowują się tak, a nie inaczej. Terapia par nie jest „szukaniem winnego”, służy poprawieniu interakcji, sposobu komunikowania się ze sobą. Pogłębiona refleksja staje się punktem wyjścia do czerpania coraz większej satysfakcji z bycia w relacji.

   Terapia par może być również przydatna w sytuacji, gdy ludzie podjęli decyzję

o rozstaniu i chcą zrobić to w możliwie najlepszy sposób.