Stworzono w kreatorze www WebWave CMS

 

Gabinet Psychoterapii

i Rozwoju Osobistego

O mnie

Skontaktuj się:

  Nazywam się Aneta Malinowska-Sztrubel. Jestem psychologiem, psychoterapeutą, doradcą zawodowym, trenerem umiejętności psychospołecznych, szkoleniowcem. Kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w pracy z młodzieżą i osobami dorosłymi zdobywałam pracując w szkole ponadgimnazjalnej, ośrodku psychoterapii, a także współpracując z organizacjami pozarządowymi. Obecnie poza pracą w gabinecie jestem zatrudniona w szkole ponadpodstawowej.

 W codziennej pracy towarzyszy mi idea nieustannego rozwoju oraz wysokich standardów etycznych. Pracuję pod stałą superwizją superwizorów certyfikowanych przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne oraz Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, nieustannie doskonalę swój warsztat pracy psychologa, psychoterapeuty, doradcy zawodowego w trosce

o jak najlepszą usługę psychoterapeutyczną, doradczą udzieloną klientowi.

  Pracuję w nurcie integratywnym, łącząc podejście psychodynamiczne z systemowym. Czerpię także z nurtu humanistyczno – egzystencjalnego, psychodramy, arteterapii. W pełniejszym rozumieniu funkcjonowania człowieka pomagają mi także ukończone studia biologiczne.

 Wychodzę z założenia, że każdy klient/pacjent jest niepowtarzalną indywidualnością, a terapia powinna odpowiadać na indywidualne potrzeby i oczekiwania. Zawsze mam na uwadze dobro klienta oraz obowiązujące zasady etyki zawodowej.