Stworzono w kreatorze www WebWave CMS

 

Gabinet Psychoterapii

i Rozwoju Osobistego

Terapia dzieci i młodzieży

  Trudności w relacjach z rówieśnikami, zaburzenia lękowe, zaburzenia zachowania np. agresja, dolegliwości psychosomatyczne (np. bóle brzucha, głowy) wskazują na potrzebę skonsultowania młodego człowieka                    z psychologiem.

 

  Kiedy dziecko lub nastolatek manifestuje swoim zachowaniem trudności emocjonalne bardzo ważne jest umożliwienie wsparcia psychologicznego,

by problemy nie pogłębiły się.

 

  Pierwsze spotkanie odbywa się z samymi rodzicami lub wspólnie

z rodzicami i nastolatkiem. Także w trakcie późniejszych oddziaływań terapeutycznych w przypadku małego dziecka włączani są rodzice.

 

  W gabinecie mają miejsce następujące rodzaje pracy: indywidualna praca  z dzieckiem przy zastosowaniu metod adekwatnych do wieku rozwojowego, praca z rodzicami (psychoedukacja) dotycząca mechanizmów mogących powodować trudności dziecka, a także praca z całą rodziną.

Skontaktuj się: