Stworzono w kreatorze www WebWave CMS

 

Gabinet Psychoterapii

i Rozwoju Osobistego

  Celem  diagnozy  psychologicznej  jest  dokonanie  opisu  nieprawidłowości w zakresie zachowania i funkcjonowania osoby w różnych sytuacjach życiowych oraz określenie stopnia udziału mechanizmów psychologicznych i środowiskowych w powstawaniu tych zaburzeń. Pozwala to również na określenie zaleceń w kierunku dalszej terapii.

 

   Diagnoza  psychologiczna  nie jest skierowana wyłącznie do osób cierpiących na zaburzenia,  odczuwających  dyskomfort.  Do  psychologa

w celu zdiagnozowania danego obszaru funkcjonowania może zgłosić się każdy, kto odczuwa potrzebę lepszego zrozumienia i poznania siebie.

 

  Oferta diagnostyczna obejmuje wywiad oraz zastosowanie testów opracowanych przez Pracownię Testów Psychologicznych badających m.in. zaburzenia osobowości, typy osobowości, temperamentu, style przywiązania, radzenia sobie ze stresem, poziom lęku, przyjmowane role społeczne, rodzinne, preferencje i predyspozycje zawodowe.

 

 

 

Stosowane testy: 

 

MMPI®-2 – Minnesocki Wielowymiarowy Inwentarz Osobowości®-2

 

TO – TEST OSOBOWOŚCI (autorzy Erich Mittenecker, Walter Toman)

 

RISB – TEST NIEDOKOŃCZONYCH ZDAŃ ROTTERA (autorzy J. B. Rotter, M. I. Lah, J. E. Rafferty)

 

KRR – KWESTIONARIUSZ RÓL RODZINNYCH (autor Andrzej Margasiński)

 

KSP – KWESTIONARIUSZ STYLÓW PRZYWIĄZANIOWYCH (autor Mieczysław Plopa)

 

STAI– INWENTARZ STANU I CECHY LĘKU (autorzy C. D. Spielberger, R. L. Gorsuch, R. E. Lushene)

 

WKP– WIELOWYMIAROWY KWESTIONARIUSZ PREFERENCJI (autorzy Anna Matczak, Aleksandra Jaworowska, Anna Ciechanowicz, Ewa Zalewska, Joanna Stańczak)

 

KPR-ROC – KWESTIONARIUSZ RETROSPEKTYWNEJ OCENY POSTAW RODZICÓW (autor Mieczysław Plopa)

 

KUP – KWESIONARIUSZ UZDOLNIEŃ PRZEDSIĘBIORCZYCH (autor Czesław Noworol)

 

SMO – SKALA MOTYWACJI OSIĄGNIĘĆ (autor Czesław Noworol)

 

KANH– KWESTIONARIUSZ TWÓRCZEGO ZACHOWANIA (autor Stanisław Popek)

Diagnoza psychologiczna

Skontaktuj się: