Stworzono w kreatorze www WebWave CMS

 

Gabinet Psychoterapii

i Rozwoju Osobistego

   Głownym  celem  poradnictwa  kariery  dla  dorosłych  jest  wyznaczenie

i osiąganie optymalnych celów, podejmowanie trafnych decyzji zawodowych, pełniejsze wykorzystanie swoich naturalnych umiejętności.

   Tego rodzaju wsparcie ważne jest zwłaszcza przy podejmowaniu zmian

w życiu prywatym lub zawodowym. Proces poradnictwa kariery zwykle prowadzi do wzrostu samowiedzy i poprawienia jakości swojego życia zawodowego  (czego następnym  rezultatem  jest  lepsze  funkcjonowanie

w sferze osobistej). Często „ubocznymi efektami” poradnictwa kariery jest rozwój umiejętności interpersonalnych, wzrost poczucia własnej wartości, wzięcie odpowiedzialności za siebie, pracę i swoje życie, znalezienie zdrowego balansu między życiem zawodowym a osobistym.

Poradnictwo kariery dla dorosłych

Skontaktuj się: